Loading...
ADS
Video Random
DVD05 - Vẹo Cổ, Cứng Gáy, Migraine, Heartburn - Thầy Lý Phước Lộc

DVD05 - Vẹo Cổ, Cứng Gáy, Migraine, Heartburn - Thầy Lý Phước Lộc

Loan Nguyen
DUTLP - Đầu Ngón Tay - Cánh Tay - Thầy Lý Phước Lộc

DUTLP - Đầu Ngón Tay - Cánh Tay - Thầy Lý Phước Lộc

Loan Nguyen
002 LPL Thoái vị đĩa đệm cột sống cổ, nặng vai, đau mông, rượu tỏi - Thầy Lý Phước Lộc

002 LPL Thoái vị đĩa đệm cột sống cổ, nặng vai, đau mông, rượu tỏi - Thầy Lý Phước Lộc

Loan Nguyen
DVD15 - Migraine, nghẹt mũi, xoang mũi, hernie, sa ruột, sưng tay - Thầy Lý Phước Lộc

DVD15 - Migraine, nghẹt mũi, xoang mũi, hernie, sa ruột, sưng tay - Thầy Lý Phước Lộc

Loan Nguyen
DVD 29 - Thiếu hơi thở, mắt cá, lở lưỡi, môi sưng, hở van tim - Thầy Lý Phước Lộc

DVD 29 - Thiếu hơi thở, mắt cá, lở lưỡi, môi sưng, hở van tim - Thầy Lý Phước Lộc

Loan Nguyen
DVD 31 - Tê ngón tay, ù tai - Thầy Lý Phước Lộc

DVD 31 - Tê ngón tay, ù tai - Thầy Lý Phước Lộc

Loan Nguyen
DVD10 - Xoang Mũi, khám bao tử, sa tử cung, rượu tỏi, đau gối, cứng gáy - Thầy Lý Phước Lộc

DVD10 - Xoang Mũi, khám bao tử, sa tử cung, rượu tỏi, đau gối, cứng gáy - Thầy Lý Phước Lộc

Loan Nguyen
033 LPL Trướng tĩnh mạch, đầy bụng, gan nhiễm mỡ, thiếu hơi thở

033 LPL Trướng tĩnh mạch, đầy bụng, gan nhiễm mỡ, thiếu hơi thở

Loan Nguyen