20 đô la cho ai giải thích được

By Đủ Thứ Trên Đời 19/10/2013
20 đô la cho ai giải thích được

Những ca khúc bất tử của Việt Nam https://youtu.be/DdIAbe4PDy0