Loading...

Tiếng Chim Trao Trao Trắng

Tiếng Chim Trao Trảo Mồi Hay Chuẩn 04/2018

Tiếng Chim Trao Trảo Mồi Hay Chuẩn 04/2018

Birds Trap Binh Duong
Tiếng chim trao trảo (hoành hoạch) mồi kêu chuẩn rõ không tạp âm

Tiếng chim trao trảo (hoành hoạch) mồi kêu chuẩn rõ không tạp âm

Birds Trap Binh Duong
TIẾNG TRAO TRẢO MỒI GIÀ MÙA HÓT HAY ( ai cần lấy dùng nhé )

TIẾNG TRAO TRẢO MỒI GIÀ MÙA HÓT HAY ( ai cần lấy dùng nhé )

Birds Trap Binh Duong
Tiếng Chim Trao Trảo Hoành Hoạch Mồi Mới Nhất 2018 - 20 Phut ( Dành cho anh em đánh keo , bẩy lụp )

Tiếng Chim Trao Trảo Hoành Hoạch Mồi Mới Nhất 2018 - 20 Phut ( Dành cho anh em đánh keo , bẩy lụp )

Thế Hào
MP3 Tiếng Trao Trảo mồi cực chuẩn to rõ không tạp âm

MP3 Tiếng Trao Trảo mồi cực chuẩn to rõ không tạp âm

niemvuibattan
Chim trao trảo hót xem cảm nhận....

Chim trao trảo hót xem cảm nhận....

lam nguyen
[MP3] Tiếng Trao Trảo (Chao Chảo - Hoành Hoạch) mồi cực chuẩn to rõ không tạp âm

[MP3] Tiếng Trao Trảo (Chao Chảo - Hoành Hoạch) mồi cực chuẩn to rõ không tạp âm

Đỗ Thanh Trọng
Tiếng Chim Trao Trảo Gọi Bầy Kêu Hội Phần 3

Tiếng Chim Trao Trảo Gọi Bầy Kêu Hội Phần 3

Thư Viện Chia Sẻ
Tiếng Chim Hoành Hoạch Trao trảo Mồi Hót Hay MP3 Không Tạp Âm

Tiếng Chim Hoành Hoạch Trao trảo Mồi Hót Hay MP3 Không Tạp Âm

Yêu Chim
Trao trảo vàng trổ bông chấm trắng trên lưng.

Trao trảo vàng trổ bông chấm trắng trên lưng.

Trương Đạt
MP3 Tiếng Trao Trảo Chao Chảo Dùng Đánh Chim Tạp

MP3 Tiếng Trao Trảo Chao Chảo Dùng Đánh Chim Tạp

MT Hunter
chim trao trảo hoành hoạch mồi không tạp âm p1

chim trao trảo hoành hoạch mồi không tạp âm p1

Việt Nam Hội Chim cảnh
Tiếng Chim Trao Trảo - Hoành Hoạch Hay

Tiếng Chim Trao Trảo - Hoành Hoạch Hay

Miền Tây Long An
Hốt ổ Trao Trảo Mặt Trắng

Hốt ổ Trao Trảo Mặt Trắng

Cau Luon Cau Ca
Hoành hoạch( Trao trảo) mồi hót

Hoành hoạch( Trao trảo) mồi hót

huy khắc
Tiếng Chim Trao Trảo Mồi | Hoành Hoạch Mồi Hót Hay MP3

Tiếng Chim Trao Trảo Mồi | Hoành Hoạch Mồi Hót Hay MP3

Yêu Chim
Tiếng chim trao trảo hoành hoạch mồi kêu chuẩn rõ không tạp âm

Tiếng chim trao trảo hoành hoạch mồi kêu chuẩn rõ không tạp âm

Ngọc An Hồ
Chim Hoành Hoạch - Trao Trảo || Tiếng chim non

Chim Hoành Hoạch - Trao Trảo || Tiếng chim non

Blossom Girly DIY
NHẠC BẪY CHIM TRAO TRẢO TIẾNG KÊU CỨU ĐỒNG LOẠT CỰC KỲ NHẠY VÀ HIỆU QUẢ | Về Miền Tây

NHẠC BẪY CHIM TRAO TRẢO TIẾNG KÊU CỨU ĐỒNG LOẠT CỰC KỲ NHẠY VÀ HIỆU QUẢ | Về Miền Tây

Tí Vlogs
Video Random
Tiếng Chim Trao Trảo Mồi Hay Chuẩn 04/2018

Tiếng Chim Trao Trảo Mồi Hay Chuẩn 04/2018

Birds Trap Binh Duong
Tiếng chim trao trảo (hoành hoạch) mồi kêu chuẩn rõ không tạp âm

Tiếng chim trao trảo (hoành hoạch) mồi kêu chuẩn rõ không tạp âm

Birds Trap Binh Duong
TIẾNG TRAO TRẢO MỒI GIÀ MÙA HÓT HAY ( ai cần lấy dùng nhé )

TIẾNG TRAO TRẢO MỒI GIÀ MÙA HÓT HAY ( ai cần lấy dùng nhé )

Birds Trap Binh Duong
Tiếng Chim Trao Trảo Hoành Hoạch Mồi Mới Nhất 2018 - 20 Phut ( Dành cho anh em đánh keo , bẩy lụp )

Tiếng Chim Trao Trảo Hoành Hoạch Mồi Mới Nhất 2018 - 20 Phut ( Dành cho anh em đánh keo , bẩy lụp )

Thế Hào
MP3 Tiếng Trao Trảo mồi cực chuẩn to rõ không tạp âm

MP3 Tiếng Trao Trảo mồi cực chuẩn to rõ không tạp âm

niemvuibattan
Chim trao trảo hót xem cảm nhận....

Chim trao trảo hót xem cảm nhận....

lam nguyen
[MP3] Tiếng Trao Trảo (Chao Chảo - Hoành Hoạch) mồi cực chuẩn to rõ không tạp âm

[MP3] Tiếng Trao Trảo (Chao Chảo - Hoành Hoạch) mồi cực chuẩn to rõ không tạp âm

Đỗ Thanh Trọng