Loading...

Tiếng Chim Cu Đất

Tiếng chim cu vằn mồi 50p rõ không tạp âm | Tiểu cu (cu thái)

Tiếng chim cu vằn mồi 50p rõ không tạp âm | Tiểu cu (cu thái)

Birds Trap Binh Duong
tiếng chim cu gáy cực đỉnh nhiều âm điệu gáy gù - Phần 2

tiếng chim cu gáy cực đỉnh nhiều âm điệu gáy gù - Phần 2

Âm Thanh Bẫy
Tiếng chim cu gáy mồi chuẩn, đỉnh nhất

Tiếng chim cu gáy mồi chuẩn, đỉnh nhất

relax 24h
Tiếng cu vằn gáy hay dùng để kích chim gáy

Tiếng cu vằn gáy hay dùng để kích chim gáy

T.Q.T Birds
CU GÁY MÁI KÍCH TRỐNG HAY NHẤT - mới

CU GÁY MÁI KÍCH TRỐNG HAY NHẤT - mới

C MT
Tổng hợp tiếng chim Cu gáy mồi cực hay

Tổng hợp tiếng chim Cu gáy mồi cực hay

Chim Tây Nguyên
Âm thanh Cu gáy kích trống ÁC LIỆT - Hiệu Quả Thời gian dài

Âm thanh Cu gáy kích trống ÁC LIỆT - Hiệu Quả Thời gian dài

C MT
Đỗ Đức Quyền - Tiếng chim cu gáy cực đỉnh nhiều âm điệu gáy gù - Phần 1

Đỗ Đức Quyền - Tiếng chim cu gáy cực đỉnh nhiều âm điệu gáy gù - Phần 1

Đỗ Đức Quyền
Tiếng chim cu gáy kích bổi hay nhất của PKTKT

Tiếng chim cu gáy kích bổi hay nhất của PKTKT

PKTKT
Tiếng Chim CU GÁY GỌI TẬP Bổi cực hay mới nhất

Tiếng Chim CU GÁY GỌI TẬP Bổi cực hay mới nhất

C MT
Tiếng Chim Cu Gáy Gọi Sóc Trăng ( Thành )

Tiếng Chim Cu Gáy Gọi Sóc Trăng ( Thành )

Trần Tuấn Thành
Tiếng Chim Cu Xanh Gáy Rất Nhạy (STầm Thái Mình Đã Lọc Tạp Âm 95%) - Cu Ăn Trái Cây

Tiếng Chim Cu Xanh Gáy Rất Nhạy (STầm Thái Mình Đã Lọc Tạp Âm 95%) - Cu Ăn Trái Cây

Birds Trap Binh Duong
Tiếng Chim Cu gáy GÙ Tập bổi mới nhất

Tiếng Chim Cu gáy GÙ Tập bổi mới nhất

C MT
Tiếng Chim Cu Gáy Thúc Bổi Mới Nhanh

Tiếng Chim Cu Gáy Thúc Bổi Mới Nhanh

Birds Trap Binh Duong
Tiếng chim cu gáy cực đỉnh l nhiều âm điệu gáy gù  -  Phần 3

Tiếng chim cu gáy cực đỉnh l nhiều âm điệu gáy gù - Phần 3

Âm Thanh Bẫy
Tiếng chim cu gáy kích bổi

Tiếng chim cu gáy kích bổi

PKTKT
Video Random
Tiếng chim cu vằn mồi 50p rõ không tạp âm | Tiểu cu (cu thái)

Tiếng chim cu vằn mồi 50p rõ không tạp âm | Tiểu cu (cu thái)

Birds Trap Binh Duong
tiếng chim cu gáy cực đỉnh nhiều âm điệu gáy gù - Phần 2

tiếng chim cu gáy cực đỉnh nhiều âm điệu gáy gù - Phần 2

Âm Thanh Bẫy
Tiếng chim cu gáy mồi chuẩn, đỉnh nhất

Tiếng chim cu gáy mồi chuẩn, đỉnh nhất

relax 24h
Tiếng cu vằn gáy hay dùng để kích chim gáy

Tiếng cu vằn gáy hay dùng để kích chim gáy

T.Q.T Birds
CU GÁY MÁI KÍCH TRỐNG HAY NHẤT - mới

CU GÁY MÁI KÍCH TRỐNG HAY NHẤT - mới

C MT
Tổng hợp tiếng chim Cu gáy mồi cực hay

Tổng hợp tiếng chim Cu gáy mồi cực hay

Chim Tây Nguyên