Loading...

Tiếng Chim Cu Đất

tiếng chim cu gáy cực đỉnh nhiều âm điệu gáy gù - Phần 2

tiếng chim cu gáy cực đỉnh nhiều âm điệu gáy gù - Phần 2

Âm Thanh Bẫy
Tiếng chim cu vằn mồi 50p rõ không tạp âm | Tiểu cu (cu thái)

Tiếng chim cu vằn mồi 50p rõ không tạp âm | Tiểu cu (cu thái)

Birds Trap Binh Duong
Tiếng chim cu gáy mồi chuẩn, đỉnh nhất

Tiếng chim cu gáy mồi chuẩn, đỉnh nhất

relax 24h
file mp3 tiếng chim cu gáy giọng thổ

file mp3 tiếng chim cu gáy giọng thổ

Hướng Nguyễn
Âm thanh Cu gáy kích trống ÁC LIỆT - Hiệu Quả Thời gian dài

Âm thanh Cu gáy kích trống ÁC LIỆT - Hiệu Quả Thời gian dài

C MT
Tiếng Chim Cu Vằn, Cu Thái, Cu Nhí (Chim Trống) Mồi Gọi Bầy MP3 30 Phút

Tiếng Chim Cu Vằn, Cu Thái, Cu Nhí (Chim Trống) Mồi Gọi Bầy MP3 30 Phút

Yêu Chim
tiếng chim cu gáy kích bổi hay

tiếng chim cu gáy kích bổi hay

PKTKT
CU GÁY MÁI KÍCH TRỐNG HAY NHẤT - mới

CU GÁY MÁI KÍCH TRỐNG HAY NHẤT - mới

C MT
Tiếng chim cu gáy gù mồi hay nhất dùng để kích bổi về | baygarung

Tiếng chim cu gáy gù mồi hay nhất dùng để kích bổi về | baygarung

Bẫy gà rừng
Tiếng chim cu gáy kích bổi mau nổi - 03

Tiếng chim cu gáy kích bổi mau nổi - 03

PKTKT
Tiếng cu gáy gọi cực chuẩn - GIỌNG THỔ ĐỒNG CHUẨN NHẤT

Tiếng cu gáy gọi cực chuẩn - GIỌNG THỔ ĐỒNG CHUẨN NHẤT

Cu Gáy Bình Thuận
Tiếng chim cu gáy giọng Kim chuẩn -2018

Tiếng chim cu gáy giọng Kim chuẩn -2018

P. S
file mp3 tiếng chim cu gáy giọng đồng kim

file mp3 tiếng chim cu gáy giọng đồng kim

Hướng Nguyễn
Tiếng Chim CU GÁY GỌI TẬP Bổi cực hay mới nhất

Tiếng Chim CU GÁY GỌI TẬP Bổi cực hay mới nhất

C MT
1h Tiếng Chim cu gáy gọi tập bổi cực hay mới nhất Quý 1 2018

1h Tiếng Chim cu gáy gọi tập bổi cực hay mới nhất Quý 1 2018

Birds Love
file mp3 tiếng chim cu gáy mái

file mp3 tiếng chim cu gáy mái

Hướng Nguyễn
Đỗ Đức Quyền - Tiếng chim cu gáy cực đỉnh nhiều âm điệu gáy gù - Phần 1

Đỗ Đức Quyền - Tiếng chim cu gáy cực đỉnh nhiều âm điệu gáy gù - Phần 1

Đỗ Đức Quyền
Tiếng chim cu gáy kích bổi, luyện chim non tập gáy

Tiếng chim cu gáy kích bổi, luyện chim non tập gáy

PKTKT
Video Random
tiếng chim cu gáy cực đỉnh nhiều âm điệu gáy gù - Phần 2

tiếng chim cu gáy cực đỉnh nhiều âm điệu gáy gù - Phần 2

Âm Thanh Bẫy
Tiếng chim cu vằn mồi 50p rõ không tạp âm | Tiểu cu (cu thái)

Tiếng chim cu vằn mồi 50p rõ không tạp âm | Tiểu cu (cu thái)

Birds Trap Binh Duong
Tiếng chim cu gáy mồi chuẩn, đỉnh nhất

Tiếng chim cu gáy mồi chuẩn, đỉnh nhất

relax 24h
file mp3 tiếng chim cu gáy giọng thổ

file mp3 tiếng chim cu gáy giọng thổ

Hướng Nguyễn
Âm thanh Cu gáy kích trống ÁC LIỆT - Hiệu Quả Thời gian dài

Âm thanh Cu gáy kích trống ÁC LIỆT - Hiệu Quả Thời gian dài

C MT
Tiếng Chim Cu Vằn, Cu Thái, Cu Nhí (Chim Trống) Mồi Gọi Bầy MP3 30 Phút

Tiếng Chim Cu Vằn, Cu Thái, Cu Nhí (Chim Trống) Mồi Gọi Bầy MP3 30 Phút

Yêu Chim