Loading...

Vietsub Happy Camps Dịch Dương Thiên Tỉ

[2ĐĐ][Vietsub][Happy Camp Tư Mỹ Nhân] Dịch Dương Thiên Tỉ, Kiều Chấn Vũ, Mã Khả, Trương Hinh Dư.

[2ĐĐ][Vietsub][Happy Camp Tư Mỹ Nhân] Dịch Dương Thiên Tỉ, Kiều Chấn Vũ, Mã Khả, Trương Hinh Dư.

2 Đồng Điếu
[Vietsub Full] Happy Camp 02.12.2017 快乐大本营 || Dịch Dương Thiên Tỉ

[Vietsub Full] Happy Camp 02.12.2017 快乐大本营 || Dịch Dương Thiên Tỉ

Tiểu Tỳ
[Vietsub Full] 170312 HAPPY CAMP - DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ TFBOYS

[Vietsub Full] 170312 HAPPY CAMP - DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ TFBOYS

Trường học Thiên Gia 1128
[2ĐĐ][Vietsub full] Happy Camp - Tuyên truyền

[2ĐĐ][Vietsub full] Happy Camp - Tuyên truyền " Thời đại niên thiếu của chúng ta"

2 Đồng Điếu
[Vietsub/Cut Happy Camp] Thiên Tỉ muốn dùng phần mềm photoshop chỉnh fans xấu đi

[Vietsub/Cut Happy Camp] Thiên Tỉ muốn dùng phần mềm photoshop chỉnh fans xấu đi

Trường học Thiên Gia 1128
[Vietsub] Happy Camp 《快乐大本营》Phần 1 || Dịch Dương Thiên Tỉ

[Vietsub] Happy Camp 《快乐大本营》Phần 1 || Dịch Dương Thiên Tỉ

Tiểu Tỳ
[2ĐĐ][Vietsub cut] Day Day Up CUT 2 - Dịch Dương Thiên Tỉ

[2ĐĐ][Vietsub cut] Day Day Up CUT 2 - Dịch Dương Thiên Tỉ

2 Đồng Điếu
[Vietsub/Cut Happy Camp] Ghép mặt Thiên Tỉ vào ảnh của Hân tỉ

[Vietsub/Cut Happy Camp] Ghép mặt Thiên Tỉ vào ảnh của Hân tỉ

Trường học Thiên Gia 1128
[Vietsub] [Full] Happy Camp 140520 - TFBOYS, Beijing Love Story, My Old Classmate

[Vietsub] [Full] Happy Camp 140520 - TFBOYS, Beijing Love Story, My Old Classmate

TFBOYS VIETNAM
[Vietsub] [Full Cut] Cuộc chia ly giữa cục Thiên và Kukumalùn

[Vietsub] [Full Cut] Cuộc chia ly giữa cục Thiên và Kukumalùn

Cục Thiên Tròn Xoexoeee
[Vietsub] Happy Camp tập 1001 - Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy rào lấy bóng tâm nguyện [29.07.2017]

[Vietsub] Happy Camp tập 1001 - Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy rào lấy bóng tâm nguyện [29.07.2017]

Tống Anh
[Vietsub][FullShow] Mùa hè ngọt ngào - Dịch Dương Thiên Tỉ

[Vietsub][FullShow] Mùa hè ngọt ngào - Dịch Dương Thiên Tỉ

2 Đồng Điếu
[Vietsub Happy Camp CUT] Thiên Tỉ chơi ma sói (đoàn Tư Mỹ Nhân)

[Vietsub Happy Camp CUT] Thiên Tỉ chơi ma sói (đoàn Tư Mỹ Nhân)

lylydan
[Vietsub] Cầu Thăng Bằng + Ăn Sầu Riêng - Dịch Dương Thiên Tỉ 易烊千玺 - SUMMER SWEETIE 夏日甜心 CUT 6/6

[Vietsub] Cầu Thăng Bằng + Ăn Sầu Riêng - Dịch Dương Thiên Tỉ 易烊千玺 - SUMMER SWEETIE 夏日甜心 CUT 6/6

Tiểu Tỳ
[VIETSUB] 180602 HAPPY CAMP - NINE PERCENT

[VIETSUB] 180602 HAPPY CAMP - NINE PERCENT

MELIUS7 Subteam
[Vietsub][29/7/2017] Thiên Tỉ ngại khi đọc tâm nguyện của mình - Happy Camp kỉ niệm 20 năm tập 4

[Vietsub][29/7/2017] Thiên Tỉ ngại khi đọc tâm nguyện của mình - Happy Camp kỉ niệm 20 năm tập 4

王俊凯
[Vietsub] Hỏi nhanh đáp lẹ Dịch Dương Thiên Tỉ x GQ

[Vietsub] Hỏi nhanh đáp lẹ Dịch Dương Thiên Tỉ x GQ

Cục Thiên Tròn Xoexoeee
|VIETSUB|  Tiết Chi Khiêm và Dịch Dương Thiên Tỉ cãi nhau về cái

|VIETSUB| Tiết Chi Khiêm và Dịch Dương Thiên Tỉ cãi nhau về cái "bồn tắm trẻ con"

Khiêm Khiêm
Video Random
[2ĐĐ][Vietsub][Happy Camp Tư Mỹ Nhân] Dịch Dương Thiên Tỉ, Kiều Chấn Vũ, Mã Khả, Trương Hinh Dư.

[2ĐĐ][Vietsub][Happy Camp Tư Mỹ Nhân] Dịch Dương Thiên Tỉ, Kiều Chấn Vũ, Mã Khả, Trương Hinh Dư.

2 Đồng Điếu
[Vietsub Full] Happy Camp 02.12.2017 快乐大本营 || Dịch Dương Thiên Tỉ

[Vietsub Full] Happy Camp 02.12.2017 快乐大本营 || Dịch Dương Thiên Tỉ

Tiểu Tỳ
[Vietsub Full] 170312 HAPPY CAMP - DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ TFBOYS

[Vietsub Full] 170312 HAPPY CAMP - DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ TFBOYS

Trường học Thiên Gia 1128
[2ĐĐ][Vietsub full] Happy Camp - Tuyên truyền

[2ĐĐ][Vietsub full] Happy Camp - Tuyên truyền " Thời đại niên thiếu của chúng ta"

2 Đồng Điếu
[Vietsub/Cut Happy Camp] Thiên Tỉ muốn dùng phần mềm photoshop chỉnh fans xấu đi

[Vietsub/Cut Happy Camp] Thiên Tỉ muốn dùng phần mềm photoshop chỉnh fans xấu đi

Trường học Thiên Gia 1128
[Vietsub] Happy Camp 《快乐大本营》Phần 1 || Dịch Dương Thiên Tỉ

[Vietsub] Happy Camp 《快乐大本营》Phần 1 || Dịch Dương Thiên Tỉ

Tiểu Tỳ
[2ĐĐ][Vietsub cut] Day Day Up CUT 2 - Dịch Dương Thiên Tỉ

[2ĐĐ][Vietsub cut] Day Day Up CUT 2 - Dịch Dương Thiên Tỉ

2 Đồng Điếu
[Vietsub/Cut Happy Camp] Ghép mặt Thiên Tỉ vào ảnh của Hân tỉ

[Vietsub/Cut Happy Camp] Ghép mặt Thiên Tỉ vào ảnh của Hân tỉ

Trường học Thiên Gia 1128